Family Guy: Głowa rodziny

Brian wyśmiewa niski wzrost Stewiego. Chłopiec, chcąc się na nim odegrać, próbuje skonstruować maszynę zmniejszającą. Wskutek nieudanych eksperymentów, zarówno Stewie, jak i Brian zostają skurczeni do mikroskopijnych rozmiarów. Wkrótce poznają grupę niesporczaków, na czele których stoi Vernon.