Family Guy: Głowa rodziny

Stewie i Brian zamieniają się ciałami. Dzieje się to dzięki maszynie projektu Stewiego. Niestety urządzenie szybko wymyka się spod kontroli i wprowadza chaos w Quahog.