Family Guy: Głowa rodziny

Żeby zdobyć pieniądze na prywatną szkołę Stewiego, Lois zatrudnia się na poczcie. Przy okazji znajduje niewysłany list od Petera do Gretchen, jego poprzedniej dziewczyny. Przesyłkę nadano tydzień przed ślubem Griffinów. Była kochanka próbuje odbić Petera, a Lois zaczyna snuć własne plany.