Fabryka historii

Rzemieślnicy wykonają tradycyjnymi metodami długi łuk angielski, podkowy i gorset w dawnym stylu.