Dzikie miasta

Widzowie mogą zobaczyć, jak funkcjonują dzikie zwierzęta mieszkające w różnych miastach świata, które niekoniecznie mogą być dobrym miejscem dla nich. Dokument przedstawi codzienność tych fascynujących stworzeń z ich perspektywy.