Dzikie królestwo Chin

Będące jednym z najludniejszych krajów świata Chiny, są też krajem z największą bioróżnorodnością na świecie poza tropikami. Gęste lasy, strome góry, mokradła i pustynie to warunki sprzyjające rozwojowi niesamowitych gatunków zwierząt. Twórcy wyruszają do nieznanych miejsc Chin, by przyjrzeć się bogactwie natury tego rejonu Ziemi. Poznają między innymi rokselany złociste. Zwierzęta te walczą o pokarm, partnerów i pozycję w stadzie. By przetrwać, stawiają czoła takim wyzwaniom jak pogoda, brak pożywienia i zagrożenie ze strony drapieżników.