Dziki Zachód

Systematyczne czystki etniczne rdzennej ludności Ameryki odbiły się szerokim echem w historii kraju. Pod koniec stulecia skutki wcześniejszych działań zamknęły rozdział Dzikiego Zachodu na kontynencie.