Dziki Zachód

Bezkresne tereny Dzikiego Zachodu wydawały się bezludne. W rzeczywistości były krainą zamieszkaną przez różnorodne plemiona rdzennych Amerykanów, którzy nie zamierzali oddać swoich ziem bez walki.