Dr House

Gregory leczy małą dziewczynkę, której rodzice nie zważając na stan córeczki i obecność lekarza, nieustannie się kłócą. Tritter doprowadza do tego, że Wilson traci prawo do wydawania recept. Po pewnym czasie doktor jest zmuszony zlikwidować gabinet. Mściwy detektyw zaczyna zwracać też większą uwagę na asystentów House'a.