Dr House

Kandydaci na asystentów House'a zajmują się przypadkiem Irene, kosmetyczki z domu pogrzebowego, która dostała ataku epilepsji i straciła przytomność. Foreman po odejściu ze szpitala szuka nowej pracy.