Dr House

House wybiera nowych asystentów. Wyłonioną przez siebie dziesiątkę kandydatów dzieli na dwie grupy i urządza diagnostyczne zawody. Młodzi lekarze mają ustalić, co było przyczyną omdlenia jednego z pacjentów. W przychodni Gregory jest świadkiem, jak pewien młody mężczyzna celowo poraża się prądem. Foreman kieruje swoim zespołem, naśladując metody swojego dawnego szefa.