Dr House

Pacjentką House'a zostaje doktor Cate Milton, jedyny lekarz w stacji badawczej na biegunie południowym. Ze względu na okoliczności terapia ma być prowadzona na odległość...