Domina

Liwia nie kontroluje już rodziny. Musi przywrócić porządek, aby zabezpieczyć swoją pozycję i swoich synów. Druzus przestaje być posłuszny Gajuszowi. Jego plany mają druzgocący wpływ na całą rodzinę.