Diukowie Hazzardu

Wujek Jesse zostaje poproszony przez FBI o ukrycie na swojej farmie Szefa, który jest kluczowym świadkiem w procesie jednego z najbardziej znanych oszustów z Południa. Gangster wyznaczył wysoką nagrodę za głowę Szefa i wynajął płatnych zabójców, którzy mają się go pozbyć.