Diukowie Hazzardu

Bo zakochuje się w dziewczynie, która zajmuje się organizowaniem wędrownych widowisk. Prowadzi to do podziałów w rodzinie Duke'ów.