Diukowie Hazzardu

Kuzyni Bo (John Schneider) i Luke Duke (Tom Wopat), wraz z krewną Daisy (Catherine Bach) i wujkiem Jessem (Denver Pyle), nieustannie toczą bitwę z władzami hrabstwa Hazzard w Georgii.