Diabli nadali

Carrie boi się, że straci pracę, gdy dowiaduje się, że zwolniono jej przełożonego.