Diabli nadali

Doug spotyka się ze swoimi rodzicami, by podpisać się pod ich testamentem. Ma wyrazić zgodę na pewne specjalne warunki, ale nie robi tego. Arthur jest pod wrażeniem hojności rodziców swojego zięcia i kupuje im prezent. Nie wie jednak, że korzysta z pieniędzy, które Doug od nich dostał.