CSI: Kryminalne zagadki Miami

odcinek 20

Oficer policji zatrzymuje samochód, a następnie przewraca się i umiera. Udział w śledztwie Urzędu Spraw Wewnętrznych wzbudza podejrzenia Horatia.