Castle

Castle i Beckett poszukują zabójcy autora serii filmów pornograficznych. Na listę podejrzanych trafiają liczni przedstawiciele tej branży.