Brytyjska monarchia: Śmierć władcy

Profesor Alice Roberts przyjrzy się śmierci króla Henryka IV, który uznawany za króla-uzurpatora. Z pomocą doktora Bretta Lockeyera przeprowadzi symulację sekcji zwłok.