Bonanza

odcinek 2

Górnicy z okolicy wyżynają stada antylop, naruszając w ten sposób warunki umowy, jaką Ben Cartwright zawarł z plemieniem Pajutów. Gdy jeden z górników zostaje zabity, podejrzenie pada na Indian. Ben stara się za wszelką cenę nie dopuścić do wybuchu krwawego konfliktu.