Bohaterskie okręty

Widzowie poznają kulisy jednej z walk II wojny światowej. Podczas batalii wyjątkowym heroizmem i walecznością wykazała się załoga pewnego okrętu desantowego. W przeszłości jednostkom tego typu nie nadawano zwykle konkretnych nazw.