Bohaterskie okręty

Widzowie poznają kulisy dramatycznych w skutkach działań podczas wojny w Zatoce Perskiej. Na skutek wybuchu miny została poważnie uszkodzona amerykańska jednostka USS Samuel B. Roberts, nazwana od nazwiska żołnierza poległego podczas II wojny światowej.