Bohaterskie okręty

Autorzy przedstawiają historie wojennych losów okrętów bojowych. Widzowie poznają kulisy wydarzeń historycznych, w toku których użyto tych maszyn do walk z wrogiem.