Bob kocha Abisholę

Po przypadkowym spotkaniu, Abishola i Christina bardzo się do siebie zbliżają.