Bob kocha Abisholę

Bob daje awans Kofo, a nie Goodwinowi. Szybko zdaje sobie sprawę, że popełnił błąd. Christina, po tym, jak zrezygnowała z pracy w MaxDot, nie może znaleźć nowej posady. Kobieta otrzymuje nieoczekiwaną pomoc.