Bob kocha Abisholę

Mąż Abisholi zarzeka się, że nigdy nie zgodzi się na rozwód.