Bob kocha Abisholę

Abishola i Kemi poznają mroczną tajemnicę Morenike. Bob podaje pomysł Christiny jako swój. W konsekwencji kobieta decyduje się zwolnić się z pracy. Goodwin jest gotowy zająć jej miejsce.