Bob kocha Abisholę

Christina, która od czasu odejścia z MaxDot jest skłócona z rodziną, zwraca się do Abisholi, gdy sama zostaje zwolniona z Toesey Woesies. Bob i wujek Tunde wybierają się na ryby.