Bob kocha Abisholę

Christinę spotyka niezwykły zaszczyt - zostaje ogłoszona szefową dnia w MaxDot.