Bob kocha Abisholę

Bob przedstawia swoją narzeczoną Abisholę współpracownikom podczas branżowej gali.