Bob kocha Abisholę

Abishola i Dele towarzyszą Bobowi, gdy ten odwiedza swoją dawną uczelnię. Niestety, Abishola nie uznaje placówki za wystarczającą dobrą dla jej syna.