Bob kocha Abisholę

Bob rozmyśla o swojej przyszłości w MaxDot. Postanawia zasięgnąć porady u nietypowego źródła. Tymczasem Abishola kwestionuje chaotyczne działania Boba.