Bob kocha Abisholę

Douglas jest gotów wreszcie przedstawić Olivię rodzinie. Za sprawą Dottie zadanie to okazuje się jednak trudniejsze, niż myślał. Tymczasem Gloria reaguje złością na przytyki ze strony pacjenta.