Bob kocha Abisholę

Rodzice Morenike nie akceptują jej orientacji. Wyrzekają się córki. Wkrótce dziewczyna popada w poważne problemy finansowe. Targany wyrzutami sumienia Bob usiłuje załatwić jej pracę, co okazuje się jednak sporym wyzwaniem.