Bob kocha Abisholę

Bob i Abishola pocieszają smutną i zmienną Kemi.