Bob kocha Abisholę

Abishola zostaje przełożoną pielęgniarek.