Bob kocha Abisholę

Bob niezamierzenie zdradza wszystkim sekret Morenike dotyczący jej orientacji. Społeczność kościelna sprawia przez to problemy kobiecie. Otrzymuje wsparcie od Olu i Tunde. Douglas mówi Olivii, że pochodzi z bogatej rodziny. Prawda szybko wychodzi na jaw.