Bob kocha Abisholę

Dele po raz pierwszy buntuje się przeciwko mamie.