Bob kocha Abisholę

Abishola namawia Boba, by pomówił z Dele o jego uczuciach.