Bob kocha Abisholę

Abishola i Kemi opracowują plan powstrzymania Ebun przed flirtowaniem z nowym pastorem. Bob ma kłopot, gdy Goodwin odchodzi z MaxDot i zaczyna pracę w firmie Christiny.