Białe kołnierzyki

Neal wbrew swojej woli zostaje wyznaczony do zamordowania detektyw ubezpieczeniowej Sary Ellis. Kilka lat wcześniej kobieta zeznawała przeciwko niemu w sprawie domniemanej kradzieży obrazu Rafaela. Neal i Mozzie badają wrak samolotu. Dochodzą do wniosku, że miał on wybuchnąć podczas startu, lecz ktoś wcześniej zdetonował ładunek.