Białe kołnierzyki

Gdy okazuje się, że Neal jest osobiście powiązany ze sprawą szpiegostwa, Peter wzywa Dianę z urlopu macierzyńskiego. Kobieta ma pomóc w przeprowadzeniu tajnej operacji dotyczącej nieuczciwego maklera giełdowego.