Apokalipsa: II wojna światowa

II wojna światowa miała kilka punktów zwrotnych, które zadecydowały o jej końcowym wyniku. Do takich na pewno można zaliczyć atak Japończyków na Pearl Harbor i włączenie się Stanów Zjednoczonych do walki oraz bitwy o Smoleńsk i Moskwę w ramach planu Barbarossa w 1941 roku.