Anglia: cztery pory roku

Lato jest czasem obfitości i wzrostu. Dla zwierząt ten okres może być bardzo owocny, ale także bardzo niebezpieczny.