Allo, Allo

odcinek 8

Ukazuje się pierwszy numer gazety. Na okładce widnieje fotografia Edith i generała. Von Klinkerhoffen postanawia pogłębić więzi z okupowaną ludnością i zmusza kapitana Bertorellego do poślubienia Francuzki, madame Edith.