Zwierzęta z Gór Skalistych

We wschodniej części północnoamerykańskich Kordylierów leży system górski, zamieszkiwany przez przedstawicieli różnorodnych gatunków fauny. Filmowcy obserwują codzienne zwyczaje zwierząt, dla których naturalnym środowiskiem życia jest teren Gór Skalistych. W jednym z odcinków widzowie zobaczą samice opiekujące się potomstwem od wczesnej wiosny aż do okresu letniego.