Zoologia ekstremalna

Nieustraszony zoolog Jack Randall nurkuje w morzu i zastanawia się, czy żółwie zielone przystosują się do warunków ginącej Wielkiej Rafy Koralowej.