Zoologia ekstremalna

Jack Randall, nieustraszony zoolog, wyrusza do Australii, by spotkać sześć groźnych pytonów.